Word lid!

Iedereen die zich aangetrokken voelt tot de blaasmuziek en daarbij graag een ‘koper’ instrument wil bespelen of slagwerker wil worden, kan lid worden van onze vereniging. De minimum leeftijd voor het volgen van muziekles en het daarbij automatisch lid worden van de muziekvereniging, is mogelijk vanaf groep 5 van de basisschool, er is overigens geen maximum leeftijd aan verbonden.

Van de leden wordt verwacht voldoende gemotiveerd te zijn en de vereiste inzet te willen en te kunnen tonen. Dit geldt zowel voor muzikale als niet muzikale activiteiten (denk hierbij aan acties en dergelijke). Verder heeft de vereniging een beleidsplan, welke op verzoek kan worden opgevraagd per e-mail.

Aankomende muzikanten kiezen in overleg met het muziekkorps, de dirigent en eventueel de muziekleraar het meest geschikte instrument.

Opleiding en lesgelden:
Voor de mogelijkheden met betrekking tot muzieklessen kunt u contact opnemen met onze jeugdcoördinator, mw. Sietske Wijma.

Instrumenten:
Instrumenten worden door de vereniging in bruikleen gegeven worden. Hiervoor is geen bijdrage verschuldigd. De instrumenten worden op naam geregistreerd.

Reparaties:
Reparaties van het instrument worden via het bestuur.

Verzekering instrumentarium:
Het instrumentarium van de muziekvereniging is niet verzekerd want dit is helaas te duur. Dit betekent dus dat een ieder die via het muziekkorps een instrument in bruikleen heeft, goed op zijn/haar instrument moet passen. Bij eventuele schade of diefstal wordt geprobeerd via de W.A.-verzekering van de desbetreffende persoon het bedrag van reparatie of de dagwaarde van het instrument te verhalen.

Beëindiging lidmaatschap:
Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het in bruikleen gegeven instrument met toebehoren (koffer, dempers, harpje, ventielolie, mondstuk(ken) evt.  muziekstandaard) in goede staat en schoon ingeleverd te worden. De bladmuziek dient ingeleverd te worden bij de bladmuziekbeheerders.

De leden dienen zelf te zorgen voor het in goede staat houden van het instrument, de koffer en toebehoren. Een muzieklessenaar wordt niet door de vereniging verstrekt, maar dient zelf aangeschaft te worden. Eigen instrumenten zijn toegestaan, mits deze voldoen aan de eisen die ‘Soli Deo Gloria’ hieraan stelt. Bepaalde muziekhandels geven korting op de aankoop van een nieuw instrument, indien men lid is van een muziekvereniging. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met het bestuur.

Contributie:
Als lid van onze vereniging bent u contributie verschuldigd. De contributie kan uitsluitend worden betaald, door middel van een machtiging tot incasso. De verschuldigde contributie wordt maandelijks geïncasseerd door de penningmeester. Op dit moment gelden de volgende contributies voor het lidmaatschap van de muziekvereniging:

tot 16 jaar                                                    €  8,00             per maand

van 16 jaar tot 18 jaar                                 €  10,00              per maand

vanaf 18 jaar en ouder                                €16,00               per maand

Het 3e lid uit een gezin (zonder inkomen) betaalt de helft van de contributie en bijdragen.

Kleding:
Bij officiële optredens wordt door de korpsleden het uniform gedragen. Dit uniform bestaat uit:
– inktzwarte blouse
– inktzwarte broek (dus geen spijkerbroek)
– zwarte sokken
– donkere schoenen
Het bovenstaande uniform wordt door de leden zelf aangeschaft. Voor vragen over het uniform kunt u terecht bij: Albertina Riemersma

Bladmuziek:
Bladmuziek (behalve lesboeken), wordt door de muziekvereniging gratis ter beschikking gesteld. Dieuwke Riemersma (bladmuziekbeheerder) is verantwoordelijk voor de uitgave en inname van muziekstukken. Per lid wordt bijgehouden welk muziekstuk/muziekboek in zijn/haar bezit is. Ook bij inname van muziekstukken wordt geregisteerd wie het inlevert. Voor vragen over bladmuziek kunt u terecht bij Dieuwke Riemersma.

Zijn er na bovenstaande informatie toch nog onduidelijkheden neem dan even contact op met het Bestuur.

Je bent van harte welkom !