Bezetting

Solocornetten: Lysbeth Bus, Sigrid Swart, Sita de Bruin, vacature
Repiano: JD Posthumus
Backrow: Dieuwke Riemersma, Broer van der Wal, Jan de Bruin, Sietske Wijma, Marriëtte van der Bij, Klaas Kingma
Escornet: Gerrit Oldersma
Flugel: Betty Posthumus
Alten: Pietsje Elverdink, Petry Wiersma-Tomey, Anja de Vries
Baritons: Anneke Veenstra, Maaike Braaksma, Klaas Veltman
Euphoniums: Pieter Vonk, Albertina Riemersma
Trombones: Froukje Timmermans, Jan Nieuwland, Johan Postma
Bassen: Durk Zandstra, Hessel Geerts, Yannick Posthumus, Johan Veenstra
Slagwerk:  Wietze de Vries, Jan Wesseling, Egbert de Vries, Marinus de Bruin

Dirigent: Martijn Oostra

Ereleden: Gertjan Kooi, Klaas Kingma