Bezetting

Solocornetten: Lysbeth Bus, Geanna de Haan, Sita de Bruin, vacature
Repiano: Nynke Smit – Kloosterman
Backrow: Sigrid Swart, JD Posthumus, Dieuwke Riemersma, Sietske Wijma, Marriëtte van der Bij, Klaas Kingma
Escornet: Gerrit Oldersma
Flugel: Betty Posthumus
Alten: Pietsje Elverdink, Petry Tomey, Jan Willem Sietsma
Baritons: Anneke Veenstra, Yannick Posthumus, Klaas Veltman
Euphoniums: Pieter Vonk, Albertina Riemersma
Trombones: Froukje Timmermans, Jan Nieuwland, Vacature
Bassen: Durk Zandstra, Jelke Leistra, Hessel Geerts, Johan Veenstra
Slagwerk:  Wietze de Vries, Jan Wesseling, Egbert de Vries, Marinus de Bruin

Dirigent: Herman Sibma

Ereleden: Gertjan Kooi, Klaas Kingma