Bestuur

Voorzitter: Wietze de Vries
Vicevoorzitter: Sietske Wijma
Secretaresse: Lysbeth Bus
Penningmeester: Anja de Vries
Algemeen adjunct: Anneke Veenstra

Contact