Historie

De geschiedenis van “Soli Deo Gloria”

In 1938 namen Folkert van der Wal, Harm Oosterman, Anne Oosterman en Jelle de Vries het initiatief om in De Tike een muziekkorps op te richten. Op 18 oktober 1938 werd de eerste repetitie gehouden van de toen nog “band zonder naam” .

Het korps telde 17 leden en stond onder leiding van Siemen Veltman uit Oostermeer. Dhr. Veltman had een zware taak om de Tieksters het blazen te leren en de noten te leren lezen. De instrumenten waren overgekocht van Suawoude (waar ze eerst waarschijnlijk ook al 2e hands waren aangeschaft) Zuiverheid speelde toen vast nog niet zo’n grote rol, als vandaag de dag.

In 1939 werd de naam Soli Deo Gloria bedacht voor de toen-malige fanfare. Aanvankelijk hadden de muzikanten bedacht om het korps “lyts mar krigel” of “nooitgedacht” te noemen.
Maar een korps met christelijke achtergrond moet een passende naam hebben. Zo werd de naam Soli Deo Gloria gekozen hetgeen letterlijk vertaald “Gode zij eer” betekent.

In 1949 bedankt de heer Veltman vanwege zijn leeftijd en volgt de heer A. Zandstra hem op. Hij blijft tot 1953 en dan plaatst zich de heer Freerk van der Bij zich voor het korps.

Het korps telde toen 23 leden maar daalde op een gegeven moment naar 15 leden . De heer Van der Bij hield vol en wist het korps bij elkaar te houden. 25 Jaar heeft hij lief en leed met het Tiekster korps gedeeld.

Daarna nam de heer J. v.d. Hoek in 1978 zijn taak als dirigent over. O.l.v. de heer Van der hoek vindt er in 1979 een reorganisatie plaats en wordt Soli Deo Gloria i.p.v. een fanfare een brassband. Gedurende 8 jaar dat de heer Van der Hoek het korps leidde groeide de vereniging uit tot ruim 30 leden en bereikte de vereniging weer het eerste afdelingsniveau.

Vervolgens werd de heer Rinze Tigchelaar benoemd tot dirigent die echter i.v.m. andere werkzaamheden het korps na 1 jaar al weer moest verlaten.

Vanaf 1 december 1987 tot november 1995 kwam de vereniging onder leiding van de heer Hans Jonker te staan. De muziek-vereniging groeide uit tot een A-korps en een jeugdkorps.
Na 8 jaar vond Hans Jonker het welletjes en werd het tijd voor wat anders.

Op 7 november 1995 neemt Daan Hoekstra het dirigentschap van hem over; maar echter van korte duur want na zo’n 2 jaar besluiten beide partijen dat hun wegen scheiden en Soli Deo Gloria moet wederom op zoek naar een nieuwe dirigent.

Vanaf 17 augustus 1997 tot augustus 2003 neemt dirigent Willem van Kooi het dirigentschap op zich. Een man met ambitie die de leden weet te motiveren om mooie muziek te maken.

Op 19 augustus 2003 neemt Andries de Haan het dirigentschap op zich en brengt het korps in 7 jaar veel zelfvertrouwen bij. Onder zijn leiding wordt er promotie gemaakt naar de vierde divisie en worden er veel bijzondere concerten gegeven. SDG neemt onder leiding van De Haan voor het eerst in de historie deel aan het Nederlands Brassband Kampioenschap.

Na een zeer succesvolle samenwerking van zeven jaar neemt De Haan in 2010 afscheid van Soli Deo Gloria. Op 1 september wordt dirigent Guus Tomey uit Gytsjerk dirigent van de vereniging. Met Tomey komt er een zeer ambitieuze dirigent voor de band. Onder zijn leiding wordt in december 2011 een derde plaats behaald tijdens het NBK. In maart 2013 behaald de band in de vierde divisie van het bondsconcours een dikke eerste prijs wat als het beste resultaat ooit van de vereniging mag worden gezien. In juli 2014 wint SDG de vierde divisie op het muziekfestival op Schiermonnikoog.

In april 2015 besloten Guus Tomey en het bestuur van SDG de succesvolle samenwerking te beëindigen. Sijtze van der Hoek, zoon van de vroegere dirigent J. van der Hoek, wordt aangesteld als nieuwe dirigent van SDG De Tike. Onder zijn leiding wordt in november 2015 recht op promotie naar de derde divisie behaald tijdens het bondsconcours in Drachten. In maart 2017 wordt dit kunststukje nog eens herhaald. In zijn laatste jaar bij SDG wint de band nog de Sulveren Spiker op het Gouden Spiker Festival. Na drie jaar lief en leed te hebben gedeeld besluiten Sijtze en SDG in 2018 uitelkaar te gaan. Met een spetterend jubileumconcert met Syb van der Ploeg en Folkert Hans Tolsma nemen band en dirigent afscheid van elkaar.

Titus van der Woude wordt met ingang van het seizoen 2018/2019 de nieuwe dirigent van SDG. Onder leiding van de debuterende van der Woude wordt SDG tweede tijdens de Nederlandse Brassband Kampioenschappen in Utrecht. In verband met gezondheidsproblemen van Van der Woude neemt Herman Sibma in maart 2019 tot tot en met juni het stokje tijdelijk over. In augustus keert Titus van der Woude terug. In augustus keert Van der Woude tijdelijk terug, maar het is niet van lange duur. De gezondheidsklachten nopen hem definitief te stoppen als dirigent. Piet van der Heide wordt aangesteld als ‘ad interim’.

In januari 2020 wordt Herman Sibma uit Buitenpost aangesteld als nieuwe dirigent van SDG De Tike. Tijdens de coronaperiode die volgde was SDG niet in staat concerten te geven. Wel werden er online activiteiten georganiseerd. Mede hierdoor kwam SDG zonder ledenverlies uit de coronaperiode en won het in maart 2022 het Surventobrass-festival in Surhuisterveen en won het de entertainmentprijs tijdens het Smallingerlandfestival van 2022. Kort hierna gaf Sibma aan vanwege gehoorklachten te moeten stoppen.
De jonge en ambitieuze dirigent Martijn Oostra wordt, na opnieuw een korte interim-periode o.l.v. Piet van der Heide, aangesteld als nieuwe dirigent van de brassband. Onder leiding van de nieuwe dirigent behaalt de band, nog geen 3 maanden na zijn aanstelling, een prachtige vierde plaats op de Nederlandse Brassband Kampioenschappen.

De muziekvereniging Soli Deo Gloria heeft op dit moment 29 leden en 4 jeugdleden. De vaste repetitie-avond is op dinsdag en duurt van 19.30 tot 21.45 uur. Tussendoor wordt er even gepauzeerd en na de repetitie is het tijd om gezellig te kletsen aan de bar.