Try-out concert NBK op 25 november 2011 te Burdaard

Ter voorbereiding op de Nederlandse Brassband Kampioenschappen (NBK) nu de tweede try-out voor SDG, met in totaal een negental deelnemende Brassbands.

Deze Try-out werd gehouden in het MFC ‘Het Spectrum’ in Burdaard en werd georganiseerd door ‘De Bazuin’ uit Oenkerk.