Gouden Spiker Festival’ op 25 april 2009

Ook dit jaar was muziekvereniging ‘Soli Deo Gloria’ weer van de partij op het ‘Gouden Spiker Festival’, echter dit keer niet meer in Bakkeveen maar voor het eerst in MFC ‘De Wier’ te Ureterp.

De organisatie had er alles aangedaan om e.e.a. sfeervol in te richten en de akoestiek te verbeteren, zodat alles er prima uit zag!

Helaas is het dit jaar niet gelukt om een ‘spiker’ in de wacht te slepen, maar toch hebben we een heel mooi optreden neergezet, waar we zeker met een heel goed gevoel op terug kunnen kijken. Dit werd ook nog eens extra door de juryleden bevestigd door een zeer positief verslag met veel complimenten.