Gouden Spiker Festival’ op 21 april 2006

Ook dit jaar was muziekvereniging ‘Soli Deo Gloria’ weer van de partij op het ‘Gouden Spiker Festival’ te Bakkeveen en haalde in de 5de divisie op zowel het verplichte werk, als op het totaal programma een 1ste prijs !

Hier zijn we natuurlijk supertrots op, aangezien dit de vereniging op het ‘Gouden Spiker Festival’ nog niet eerder gelukt is.