Bestuur

Voorzitter: Wietze de Vries
Vicevoorzitter: Lysbeth Bus
Secretaresse: Betty Posthumus
Penningmeester: Pieter Vonk
Algemeen adjunct: Dieuwke Riemersma

Contact