Bestuur

Voorzitter: Sita de Bruin
Vicevoorzitter: Wietze de Vries
Secretaresse: Betty Posthumus
Penningmeester: Pieter Vonk
Algemeen adjunct: Dieuwke Riemersma

Contact