In memoriam: Gooitzen Deelstra

In Memoriam: Gooitzen Deelstra
*24-02-1943 – †13-05-2020

Op woensdag 13 mei is ons erelid Gooitzen Deelstra na een kort ziekbed op 77-jarige leeftijd overleden.

Deelstra werd lid van Soli Deo Gloria in 1993 en was daarmee een echte ‘laatbloeier’. Altijd vrolijk en opgewekt bezocht hij trouw de repetities in de 27 jaar dat hij lid was van de vereniging. Hij kon zichtbaar genieten van het maken van muziek. Vooral de koralen deden zijn hart sneller kloppen. Samen met Klaas Veltman nam hij de 2e baritonpartij voor zijn rekening en er werd in die sectie heel wat afgelachen door de mannen.
Toen we in maart onze activiteiten moesten stopzetten i.v.m. het Corona-virus was Deelstra nog altijd zeer actief voor- en met SDG.

Deelstra stak graag zijn handen uit de mouwen en stond bij acties als het ophalen van oud papier, de potgrondactie en het Sjoelen en Kegelen vooraan. Samen met zijn (muziek)vriend Jan Posthumus was hij de ‘scharesliep’ van De Tike en hij stond altijd klaar voor welke klus dan ook.

Tijdens de jaarvergadering werd Deelstra jaarlijks op applaus getrakteerd wanneer hij bij de rondvraag steevast aangaf: “Ik gean noch mar moai even troch, ik ferleng myn kontrakt wer mei in jier”.
In 2016 won de euphonium- en baritonsectie de sectieprijs tijdens de NBK in Utrecht en wat was Deelstra trots. Na de prijsuitreiking pinkte hij een klein traantje weg.. “Geweldich, hi?!”

Tijdens het jubileumconcert in 2018 werd hij tot erelid benoemd vanwege zijn grote verdiensten voor de vereniging.

Met het overlijden van Deelstra verliest SDG haar tweede erelid in zeer korte tijd. We hopen dat we, wanneer we weer mogen musiceren, troost kunnen vinden in de muziek en zullen met elkaar de schouders eronder zetten op weg naar betere tijden.

We wensen Geeske, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Tige tank foar alles, Deelstra. We sille jo misse.

2 gedachten over “In memoriam: Gooitzen Deelstra

  1. Gjalt Faber

    Gooitzen wie altyd in warber mantsje. Ik wit noch dat er yn de jjerren 60 boerenfeint wie by myn heit Walter Faber. Hy lakse oeral by en altyd in grapke. Hy mocht ek graach knutselje, sa as mei radio’s en pick-up. Wit noch best dat er mei Geeske ferkearing kriich en der letter mei trouwde. Mei de reseptsje ha ik och sa lake want hja hienen Guoitzen en Geeske aardich te fiter.
    Hja kamen te wenjen yn it timmermanshus fan Jelle en Heep de Vries, it stee wer’t hja altyd wenne ha.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.