Smallingerlandfestival op 16 oktober 2010

Tijdens dit jaarlijkse festival presenteren de Smallingerlandse muziekverenigingen zich traditiegetrouw aan alle liefhebbers van Harmonie-, Fanfare- en Brassbandorkesten. De deelnemende verenigingen hebben per toerbeurt afgesproken wie de organisatie op zich neemt en dit jaar werd dit verzorgd door de eigen muziekvereniging Soli Deo Gloria uit De Tike.

Als locatie is gekozen voor het eigen dorpshuis op De Tike.

Op deze avond hebben in totaal een zevental orkesten laten horen wat ze zoal in hun mars hebben. De deskundige beoordeling van de optredens was deze keer in handen van John Blanken.