Word lid!

Iedereen die zich aangetrokken voelt tot de blaasmuziek en daarbij graag een ‘koper’ instrument wil bespelen of slagwerker wil worden, kan lid worden van onze vereniging. De minimum leeftijd voor het volgen van muziekles en het daarbij automatisch lid worden van de muziekvereniging, is mogelijk vanaf groep 5 van de basisschool, er is overigens geen maximum leeftijd aan verbonden.

Van de leden wordt verwacht voldoende gemotiveerd te zijn en de vereiste inzet te willen en te kunnen tonen. Dit geldt zowel voor muzikale als niet muzikale activiteiten (denk hierbij aan acties en dergelijke). Verder heeft de vereniging een beleidsplan, welke op verzoek kan worden opgevraagd per e-mail.

Aankomende muzikanten kiezen in overleg met het muziekkorps, de dirigent en eventueel de muziekleraar het meest geschikte instrument.

Opleiding:
Zodra iemand lid is geworden van ‘Soli Deo Gloria’ en de keuze van het instrument rond is, wordt de leerling-muzikant, via de muziekvereniging, ingeschreven bij de muziekschool van het centrum voor de kunsten ‘De Meldij’. Bij voldoende vorderingen kan de leerling(e) na ± een jaar geplaatst worden in het jeugdorkest. (indien aanwezig)

Naast de muzieklessen op de muziekschool, wordt er dan in klein orkestverband gerepeteerd. Maakt de leerling nog meer vorderingen dan kan deze na enige tijd doorstromen naar het korps. Voor een eventuele doorstroming naar, of plaatsing in het korps gelden enkele toetsingspunten zoals:
– bezettingsverhoudingen
– het muzikale niveau ( minimaal A-diploma)
– motivatie
– oordeel van de dirigent/muziekleraar

De muziekschool leidt op voor de landelijke vastgestelde HaFaBra muziekdiploma’s A,B,C en D. Personen met (muziek)ervaring, die al een muziekopleiding hebben gevolgd of reeds in een blaasorkest hebben gemusiceerd, zijn uiteraard ook van harte welkom als lid van onze vereniging.

Instrumenten:
Instrumenten worden door de vereniging in bruikleen gegeven worden. Hiervoor is geen bijdrage verschuldigd. De instrumenten worden op naam geregistreerd. Dit wordt bijgehouden door de heer Jan Posthumus.

Reparaties:
Reparaties van het instrument worden via de heer Jan Posthumus geregeld. Hij zal met het bestuur overleggen m.b.t. de kosten van de reparatie.

Verzekering instrumentarium:
Het instrumentarium van de muziekvereniging is niet verzekerd want dit is helaas te duur. Dit betekent dus dat een ieder die via het muziekkorps een instrument in bruikleen heeft, goed op zijn/haar instrument moet passen. Bij eventuele schade of diefstal wordt geprobeerd via de W.A.-verzekering van de desbetreffende persoon het bedrag van reparatie of de dagwaarde van het instrument te verhalen.

Beëindiging lidmaatschap:
Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het in bruikleen gegeven instrument met toebehoren (koffer, dempers, harpje, ventielolie, mondstuk(ken) evt.  muziekstandaard) in goede staat ingeleverd te worden bij Jan Posthumus. De bladmuziek dient ingeleverd te worden bij de bladmuziekbeheerders.

Kijk bij ‘Opleiding’ hoe het zit met opzeggen van het lidmaatschap, indien er sprake is van een lessituatie via ‘De Meldij’.

De leden dienen zelf te zorgen voor het in goede staat houden van het instrument, de koffer en toebehoren. Een muzieklessenaar wordt niet door de vereniging verstrekt, maar dient zelf aangeschaft te worden. Eigen instrumenten zijn toegestaan, mits deze voldoen aan de eisen die ‘Soli Deo Gloria’ hieraan stelt. Bepaalde muziekhandels geven korting op de aankoop van een nieuw instrument, indien men lid is van een muziekvereniging. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met het bestuur.

Contributie:
Als lid van onze vereniging bent u contributie verschuldigd. De contributie kan uitsluitend worden betaald, door middel van een machtiging tot incasso. De verschuldigde contributie wordt maandelijks geïncasseerd door de penningmeester. Op dit moment gelden de volgende contributies voor het lidmaatschap van de muziekvereniging:

tot 16 jaar                                                    €  8,00             per maand

van 16 jaar tot 18 jaar                                 €  10,00              per maand

vanaf 18 jaar en ouder                                €16,00               per maand

Het 3e lid uit een gezin (zonder inkomen) betaalt de helft van de contributie en bijdragen. Deelname aan het jeugdkorps (is op dit moment niet actueel) door leerlingen kost  € 1,50  per week, tenzij men ook deelneemt en contributie betaalt voor het korps.

Lesgelden:
Deze kosten zijn voor rekening van de leden (leerlingen). De vereniging betaalt in eerste instantie het lesgeld voor leden / leerlingen die via ‘Soli Deo Gloria’ ingeschreven worden bij de muziekschool. De betreffende leden / leerlingen ontvangen vervolgens van ‘Soli Deo Gloria’ aan het begin van het seizoen een overzicht van het lesgeld, welke in 12 termijnen door middel van een machtiging tot incasso, maandelijks worden geïncasseerd door de penningmeester. Het bedrag voor het lesgeld + het jeugdkorps wordt per maand door middel van een machtiging tot incasso, door de penningmeester afgeschreven. Ter verduidelijking: wordt er dus door de leerlingen deelgenomen aan het jeugdkorps dan kost dit € 1,50  per week boven op het lesgeld.
Uitzondering: Indien men wel deelneemt aan het korps en ook nog lesgeld betaalt, hoeft er niet te worden betaald voor deelname aan het jeugdkorps. Indien men alleen deelneemt aan de lessen, hoeft er geen contributie te worden betaald aan de muziekvereniging, er wordt dan alleen lesgeld betaald.

Kleding:
Bij officiële optredens wordt door de korpsleden het uniform gedragen. Dit uniform bestaat uit:
– inktzwarte blouse
– inktzwarte broek (dus geen spijkerbroek)
– zwarte sokken
– donkere schoenen
Het bovenstaande uniform wordt door de leden zelf aangeschaft. Voor vragen over het uniform kunt u terecht bij: Albertina Riemersma

Bladmuziek:
Bladmuziek (behalve lesboeken), wordt door de muziekvereniging gratis ter beschikking gesteld. Klaas Kingma en Albertina Riemersma (bladmuziekbeheerders) zijn verantwoordelijk voor de uitgave en inname van muziekstukken. Per lid wordt bijgehouden welk muziekstuk/muziekboek in zijn/haar bezit is. Ook bij inname van muziekstukken wordt geregisteerd wie het inlevert. Voor vragen over bladmuziek kunt u terecht bij Klaas Kingma of Albertina Riemersma.

Zijn er na bovenstaande informatie toch nog onduidelijkheden neem dan even contact op met het Bestuur.

Je bent van harte welkom !