Bezetting

Solocornetten: Lysbeth Bus, Geanna de Haan, Sita de Bruin, Vacature
Repiano: Nynke Smit – Kloosterman
Backrow: JD Posthumus, Klaas Kingma, Sietske Wijma, Mariëtte van der Bij, Gerkje Venema, Sigrid Swart
Escornet: Vacature
Flugel: Betty Posthumus
Alten: Pietsje Elverdink, Anja de Vries
Baritons: Anneke Veenstra, Goitzen Deelstra, Klaas Veltman
Euphoniums: Pieter Vonk, Albertina Riemersma
Trombones: Froukje Timmermans, Jan Nieuwland, Vacature
Bassen: Durk Zandstra, Jelke Leistra, Hessel Geerts, Jan Posthumus
Slagwerk:  Hidde Ament, Wietze de Vries, Jan Wesseling, Egbert de Vries

Dirigent: Sijtze van der Hoek

Jeugdleden: Yannick Posthumus, Elina Hielkema

Klik op de verschillende vacatures wanneer u geinteresseerd bent om lid te worden van Soli Deo Gloria, De Tike.