Bezetting

Solocornetten: Lysbeth Bus, Geanna de Haan, Sita de Bruin, Evelyn Jeeninga
Repiano: Nynke Smit – Kloosterman
Backrow: Klaas Kingma, JD Posthumus, Dieuwke Riemersma, Sietske Wijma, Mariëtte van der Bij, Sigrid Swart
Escornet: Gerrit Oldersma
Flugel: Betty Posthumus
Alten: Pietsje Elverdink, Petry Tomey, Jan Willem Sietsma
Baritons: Anneke Veenstra, Goitzen Deelstra, Klaas Veltman
Euphoniums: Pieter Vonk, Albertina Riemersma
Trombones: Froukje Timmermans, Jan Nieuwland, Vacature
Bassen: Durk Zandstra, Jelke Leistra, Hessel Geerts, Jan Posthumus
Slagwerk:  Wietze de Vries, Jan Wesseling, Egbert de Vries

Dirigent: Titus van der Woude

Ereleden: Gertjan Kooi, Jan Posthumus, Klaas Kingma, Goitzen Deelstra.